HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu công đoàn HEC lần thứ 11, nhiệm kỳ 2012-2017

Picture 1
10
11
11
12
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .