HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Một số hình ảnh công trình ngày Lễ Khánh thành Hồ Cửa Đạt

1
2
3
4
5
6
cua dat14
cua dat15
cua dat3
cua dat6
cua dat7
cua dat8

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .