HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Một số hình ảnh công trình Thủy điện Bình Điền

Tiêu đề ảnh
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .