HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
03:54' CH 05/05/2015
Ngày 05 tháng 05 năm 2015, tại trụ sở HEC số 2 ngõ 95 đường Chùa Bộc - quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thông qua các nội dung chính sau đây:
09:45' SA 16/04/2015
Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau:
02:27' CH 25/04/2014
Ngày 25 tháng 4 năm 2014, tại tòa nhà HEC số 2 ngõ 95 đường Chùa Bộc - quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội, Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thông qua các nội dung chính sau đây:
04:49' CH 07/04/2014
Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào Thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2014 tại hội trường tầng 7, trụ sở chính HEC số 2, ngõ 95, đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
05:05' CH 26/04/2013
Ngày 25/04/2013, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, nhiệm kỳ 2013-2018 theo đúng quy định của Luật và Điều lệ của HEC.
04:15' CH 12/04/2013
Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, nhiệm kỳ II (2013-2018) vào Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2013 tại hội trường tầng 7, trụ sở chính HEC số 2, ngõ 95, đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
09:19' SA 12/08/2012
Ngày 26/4/2012, tại tòa nhà HEC số 2 ngõ 95 Chùa Bộc - ĐĐ - HN, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
Trang: 1 2 3 4
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .