HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
11:24' SA 30/03/2017
Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP trân trọng gửi tới các Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
10:20' SA 27/03/2017
Công văn số 07/2017/HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP về việc gia hạn thời gian nộp báo cáo hợp nhất năm 2016.
04:56' CH 15/03/2017
Tổng công ty tư vân xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 60/2017/GCNCP-VSD tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2017.
08:58' SA 07/02/2017
Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2017 về việc cập nhật thông tin cổ đông cá nhân
04:25' CH 24/01/2017
Thông báo số 04/2017/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP.
04:16' CH 24/01/2017
Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2017 về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP trên thị trường UPCOM.
05:00' CH 16/01/2017
Ngày 06 tháng 01 năm 2017 Ủy ban chứng khoán Nhà nước có công văn số 100/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
Trang: 1 .. 4 5 6 7 8
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,