HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Hồ Định Bình


09:55' SA-06, 06/06/2012
Vị trí dự án: Sông Côn - Bình Định - Công trình đang được xây dựng.

Thời gian xây dựng: Thời gian KSTK: 1995-2001 - Khởi công năm 2002

Chủ nhiệm đồ án: Nguyễn Hữu Ngọc - Nguyễn Xuân úc

Nhiệm vụ dự án:

- Cắt giảm lũ cho hạ du sông Côn

- Tưới: 27.660 ha phía nam tỉnh Bình Định

- Nuôi trồng thuỷ sản

- Phát điện

- Xả 3 m3/s xuống sông Côn bảo vệ môi trường

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Diện tích lưu vực: 826 km2

Cấp công trình: II

MNGC: + 93,27 m

MNDBT: +91,93 m

MNC: +65,00 m

MNTL : 65,00m

Wtb: 226,21 triệu m3 nước

Whi 209,93 triệu m3 nước

Wch : 16,28 triệu m3 nước

Wpl = 227,48 x 106 m3

Quy mô kết cấu các hạng mục công trình chính:

- Đập bê tông trọng lực, cao trình đỉnh đập +95,55m, được thiết kế theo công nghệ bê tông đầm lăn.

- Phần đập bê tông không tràn nước dài 388m (chiều dài toàn bộ 571m có kể tường ô nối tiếp 2 bên bờ) cao Hmax: 54,55 m.

- Tràn mặt có 6 cửa van cung, kích thước 6(14x11)m đóng mở bằng xi lanh thuỷ lực Qxả p=0,5% =4637 m3/s. Cửa xả đáy (xả sâu) 6 cửa 6x6x5m, Qxảmax p=0,5% = 2700 m3/s.

- Cống lấy nước có áp, kích thước F = 2,80m, Qtk=38,1m3/s.

- Nhà máy thuỷ điện sau đập Nlm = 6600 kw

- Đập dâng Văn Phong: chiều dài toàn bộ L=502m gồm 2 phần.

+ Đập đất dài 32 m,cao (Hmax)=17,5m (phần không tràn)

Đập bê tông (phần tràn nước) rộng 470m, cao (Hmax): 18m, Qxảp1%=7376 m3/s.

- Hệ thống kênh tưới có 3 kênh chính:

+ Văn Phong dài 32,42 km, Qtk: 18m3/s, kênh cấp 1 có tổng chiều dài là 6,2 km và 176 công trình trên kênh

+ Kênh Vĩnh Thanh dài 18,84 km, Qtk=1,71 m3/s, 7 kênh cấp 1 với tổng chiều dài 6,2 km.

+ Kênh hà Thanh dài 2,87 km, Qtk = 0,44 m3/s, 5 kênh cấp 1 với tổng chiều dài 4,44 km.
Số lượt xem: 292  -  Cập nhật lần cuối: 18/09/2013 08:40' SA
Các bài viết khác:
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .