HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Tổng công ty Tư vấn XDTL VN-CTCP (HEC) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023


10:57' SA-30, 30/06/2020

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở HEC số 2 ngõ 95 đường Chùa Bộc - phường Trung Liệt - quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP (HEC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại hội, các cổ đông của HEC đã lắng nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 94,47%.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Tổng doanh thu: 144.360.879.242 đồng

+ Tổng chi phí: 137.666.713.063 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 6.826.095.329 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 5.574.159.184 đồng

+ Thu nhập bình quân tháng/NLĐ : 7.900.000 đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất năm 2020:

+ Doanh thu sản xuất chính: 148,095 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 5,953 tỷ đồng

+ Trả cổ tức năm 2020: 10%/cổ phiếu/năm

+ Thu nhập bình quân tháng/NLĐ : 7.000.000 đồng

1.3. Thông qua ngân sách chi phí hoạt động năm 2020 của HĐQT, thư ký HĐQT, tổ Quan hệ cổ đông và Ban kiểm soát là 10% doanh thu.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,47%.

3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,47%. Cụ thể như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 557.415.918 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 836.743.266 đồng

+ Trả lãi cổ đông 9,5% năm/cổ phiếu: 4.180.000.000 đồng

Trong đó : - Trả Nhà nước: 2.048.200.000 đồng

- Trả các cổ đông khác: 2.131.800.000 đồng

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 9,5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 950 đồng). Thời gian chi trả cổ tức trong vòng 06 tháng kể từ ngày họp ĐHĐCĐ năm 2020.

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,47%.

Sau khoảng 4 giờ làm việc nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ của HEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023 của HEC đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Số lượt xem: 236  -  Cập nhật lần cuối: 30/06/2020 11:15' SA
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,