HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Hồ Nước Trong


09:57' SA-06, 06/06/2012

Vị trí dự án: Sông Nước Trong - Quảng Ngãi - Công trình đang được xây dựng.

Thời gian xây dựng: Thời gian KSTK: 2005-2010
                                   Khởi công: 09/12/2005
Chủ nhiệm đồ án: Nguyễn Trí Trinh, Đinh Sỹ Quát, Võ Văn Lung
Nhiệm vụ dự án:

- Tưới: 52.600 ha đất nông nghiệp
- Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp cho khu kinh tế Dung Quất, TP Vạn Tường, 
  TP Quảng Ngãi và 7 huyện đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi.
- Phát điện với công suất lắp máy 16 MW
- Giảm ngập lụt hạ lưu và cấp nước nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi.
- Kết hợp phát triển du lịch, giảm xâm nhập mặn hạ du, cải tạo môi trường sinh thái cho
  vùng dự án.

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Diện tích lưu vực: 460 km2

Cấp công trình: II

MNGC:  + 130,62m

MNDBT: +129,50m

MNC:     +96,00 m

Wtb: 289,50 triệu m3 nước

Whi: 258,70 triệu m3 nước

Wch : 30,80 triệu m3 nước

Quy mô kết cấu các hạng mục công trình chính:

- Đập bê tông trọng lực - RCC, cao trình đỉnh đập +132,50m; chiều rộng đỉnh đập +9m;  chiều dài toàn bộ 333m, Hmax: 72,50 m.

- Tràn xả mặt Ofixêrôp không chân không có 6 cửa van cung, kích thước 6(14x11)m, Qxảmax p=0,1% = 8557 m3/s.

- Cống lấy nước về hạ lưu, cao trình ngưỡng 87m, kích thước F = 4m, Qtk=37,80m3/s.

- Nhà máy thuỷ điện  Nlm = 16MW, công suất đảm bảo 2,50MW.

- Đập phụ (đập đất 3 khối): Cao trình đỉnh đập 133m; Chiều rộng đỉnh 9m; Chiều dài đỉnh đập L = 181m; Hmax=37m.


Số lượt xem: 183  -  Cập nhật lần cuối: 25/07/2012 04:23' CH
Các bài viết khác:
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .