HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Khối quản lý HEC


03:45' CH-19, 19/04/2012

Văn phòng
Chánh văn phòng: KS. Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: Tầng 1, 95/2 Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: 04-38525635
Fax: 04-35632169


Phòng Kinh doanh
Trưởng phòng: KS. Đào Hoài Anh
Địa chỉ: Tầng 2, 95/2 Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: 04-38526285
Fax: 04-35632169
Email: ktkhhec1@hn.vnn.vn


Phòng Tài chính - Kế Toán

Kế toán trưởng: Phan Kim Yến
Địa chỉ: Tầng 3, 95/2 Chùa Bộc - Đống Đa- Hà Nội
Điện thoại: 04-38521544
Fax: 04-35632169


Văn phòng đại diện Tổng công ty TVXDTLVN-CTCP tại Lào
Trưởng đại diện: Ông Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: No. 63, Unit 6, Dongmieng Road, Dongmieng Quater, Chantabury Dist.,
Vientiane Lao PDR
Điện thoại: 00856-21-21-2118
Fax: 00856-21-21-2118

Số lượt xem: 171  -  Cập nhật lần cuối: 19/01/2018 03:01' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .