HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước Cửa Đạt – Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã


05:10' CH-28, 28/10/2014

Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước Cửa Đạt – Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã
Giai đoạn: BVTC
Bộ môn: Thủy công
Hạng mục: Kênh chính – Gói thầu số 21, 22, 23, 24 – Đoạn từ K6=269.84-K16+276.00
Gồm: 8 phụ lục, 5 bản vẽ, đĩa CD

Số lượt xem: 14  -  Cập nhật lần cuối: 28/10/2014 05:10' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .