HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
09:07' SA 27/06/2018
Các quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2018-2023
09:48' SA 26/06/2018
Quy chế nội bộ về quản trị tổng công ty của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
09:55' CH 25/06/2018
Nghị quyết về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 25/6/2018
09:29' CH 25/06/2018
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
09:13' CH 25/06/2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Sứa đổi, bổ sung lần thứ tư) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018.
11:42' SA 25/06/2018
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
11:30' SA 25/06/2018
Ngày 22/6/2018, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2013 theo đúng quy định của Luật và Điều lệ của HEC.
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,