HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
09:13' CH 25/06/2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Sứa đổi, bổ sung lần thứ tư) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018.
11:42' SA 25/06/2018
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
11:30' SA 25/06/2018
Ngày 22/6/2018, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2013 theo đúng quy định của Luật và Điều lệ của HEC.
03:46' CH 08/06/2018
Thư ứng cử/đề cử thành viên HQĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
02:47' CH 06/06/2018
04:49' CH 04/06/2018
Chiều ngày 01/06/2018 tại trụ sở Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (Tổng công ty) đã diễn ra buổi ký kết Biên bản ghi nhớ về việc cộng tác kinh doanh giữa Tổng công ty và Công ty MISUNG một công ty hàng đầu trong việc sản xuất cung ứng thiết bị quan trắc, kiểm đ...
04:33' CH 22/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,