HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
03:07' CH 16/04/2018
Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) lập báo cáo thường niên năm 2017 gồm các nội dung sau đây:...
10:14' SA 16/04/2018
Công văn số 120/CV-ĐKKD ngày 10/04/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP.
04:53' CH 09/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhấtTổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCPCho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017(đã được kiểm toán)
05:04' CH 30/03/2018
Công văn số 146/CV-HEC ngày 30/3/2018 về việc "Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính 2017" của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP
05:43' CH 29/03/2018
Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 - đã được kiểm toán
05:33' CH 27/03/2018
Công văn số 16/2018/HĐQT ngày 27/3/2018 về việc xin gia hạn thời gian ĐHĐCĐ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEJ) kèm theo công văn trả lời số 444/ĐTKDV-ĐT ngày 27/3/2018 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
04:41' CH 14/03/2018
Công văn số 1436/UBCKNN-GSĐC ngày 12/03/2018 của UBCKNN về việc chấp thuận cho Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (Mã CK: HEJ) gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017.
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,