HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
10:20' SA 05/04/2017
Thông báo về việc thay đổi số tài khoản của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP
10:32' SA 04/04/2017
Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 - đã được kiểm toán của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
11:24' SA 30/03/2017
Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP trân trọng gửi tới các Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tổ chức Đại hội đồng cổ đông t...
04:58' CH 27/03/2017
Ngày 27/03/2017 HĐQT Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP đã ra nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
04:45' CH 27/03/2017
Công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
04:28' CH 27/03/2017
Hôm nay ngày 27/04/2017, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP đã gửi công văn số 233/TB-HEC-VP đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và gửi cho Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 11/04/2...
10:20' SA 27/03/2017
Công văn số 07/2017/HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP về việc gia hạn thời gian nộp báo cáo hợp nhất năm 2016.
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,