HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Công trình Hồ chứa nước Bản Mòng


10:55' SA-13, 13/01/2015

Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Công trình Hồ chứa nước Bản Mòng

Giai đoạn: BVTC

Bộ môn: Cơ khí

Hạng mục: Công trình đầu mối

Gồm: 1 giải trình nguyên nhân tăng giảm phần thiết bị cơ khí, 3 tập bản vẽ, 1 dự toán, đĩa CD.

Kính mời độc giả đến tham khảo!

Số lượt xem: 11  -  Cập nhật lần cuối: 13/01/2015 10:55' SA
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .