HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
04:04' CH 10/06/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam sông mã (vay vốn ADB)Giai đoạn: TKKTBộ môn : Dự toánHạng mục: Hệ thống kênh – Kênh chính Bắc – Kênh chính Nam Gồm: 9 dự toán, Đĩa CD
01:38' CH 22/05/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Dự án sửa chữa cấp bách Hồ Vưng Giai đoạn: BVTCBộ môn: Cơ KhíHạng mục: Công trình đầu mốiGồm: 1 thuyết minh, 1 tập bản vẽ, 1 dự toán, Đĩa CD
01:37' CH 22/05/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước Nước TrongGiai đoạn: BVTCBộ môn: Địa chấtHạng mục: Công trình đầu mối – Tuyến chân kè hạ lưu bờ trái và bờ phải hạ lưu đập đấtGồm: 1 Báo cáo, 3 tập bản vẽ, Đĩa CD
01:35' CH 22/05/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp thiết bị cơ khí công trình Cống ngăn mặn (Bara) Tây YênGiai đoạn: BVTCBộ môn : Cơ khíHạng mục: Thiết bị cơ khí – Cống ngăn mặn, giữ ngọt và xả lũGồm: 1 thuyết minh, 1 chỉ dẫn KT, 1 tập bản vẽ, 1 dự toán, Đĩa CD
01:34' CH 22/05/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ HCN Cửa Đạt hợp phần hệ thống Kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã – Kênh Thường XuânGiai đoạn: BVTCBộ môn : Địa chấtHạng mục: Kênh nhánh kênh Thường Xuân – Kênh: TX1, TX1A, TX2, TX3, TX4, TX4A, TX5, TX7, TX9, TX11, TX7A, TX13,VC1, TX15, TX17, TX19, TX8A,...
02:11' CH 14/05/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước Cửa Đạt – Khu Hón Can – Công trình thoát lũ Suối Bọng xử lý sau lũ năm 2007Giai đoạn: BVTCBộ môn: Địa ChấtHạng mục: Khoan phụt xử lý chống thấm nền đập dâng Suối BọngGồm: 1 dự toán
02:10' CH 14/05/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hợp phần hệ thống Kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã Giai đoạn: DAĐTBộ môn : Cơ khíHạng mục: Kênh chính Bắc – Kênh chính namGồm: 1 Thuyết minh, 1 bản vẽ
Trang: 1 2 3 4 5 .. 8
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .